M3Cargo
menu
+48 734 457 703 Transport z Chin do Polski drogą morską
m3Cargo - Отследить груз

Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką)

M3Cargo Sp. o.o. (dalej również - M3Cargo, my, nas /nasze) zapewnia poufność danych użytkowników serwisu www.m3cargo.com.

W niniejszej polityce rozumiemy, że Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług M3Cargo i zaakceptowała warunki niniejszej Polityki. W imieniu osoby prawnej korzystanie z usług M3Cargo odbywa się przez jej upoważniony organ/przedstawiciela; uważa się, że w imieniu osoby prawnej jej upoważniony organ/przedstawiciel kontaktuje się z M3Cargo.

Usługi – usługi świadczone przez M3Cargo i wskazane na niniejszej stronie internetowej lub ujawnione w inny sposób.

M3Cargo zobowiązuje się do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz wszelkich innych pobieranych od użytkowników niniejszej strony internetowej informacji. Gromadzimy tylko te informacje, które pozwalają nam świadczyć użytkownikom usługi serwisu na najwyższym poziomie. Pomaga nam to również chronić stronę internetową i użytkowników przed oszustwami i spamem stron trzecich.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, jakie dane osobowe możemy o Tobie gromadzić, do jakich celów możemy je wykorzystywać i jakie masz prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że jesteśmy administratorem danych osobowych zgromadzonych, otrzymanych lub w inny sposób przetwarzanych na Twój temat, jak opisano poniżej. Takie przepisy obejmują Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz wszelkie inne obowiązujące nas przepisy prawa krajowego.

Podmiotem odpowiedzialnym według RODO w ramach niniejszego serwisu jest M3Cargo sp. z o.o., firma z siedzibą ul. Gęsia 8/205, Kraków; Polska, Kod pocztowy: 31-535, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000981648. Jako administrator danych M3Cargo odpowiada za to, aby dane osobowe były przetwarzane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rzetelnie zapoznaj się z poniższą informacją, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy nie uzyskiwać dostępu do naszych Usług lub tej strony internetowej ani nie korzystać z nich, ani nie wchodzić w interakcje z żadnym innym aspektem naszej działalności.

Składając zamówienie w M3Cargo, akceptujesz i zgadzasz się na warunki opisane w tej polityce. Ponadto gwarantujesz, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały nam przekazane w związku z Twoim zamówieniem lub kontem, są zapoznani z niniejszą polityką, akceptują i zgadzają się na praktyki opisane w tej polityce oraz są zgoni i mogą na żądanie Uprawnionego do informacji lub innego organu ochrony danych, dostarczyć pisemne potwierdzenie wyrażenia zgody i akceptacji.

1. Informacje, które możemy od Ciebie gromadzimy

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Twój temat:

1.1 Informacje, które nam przekazujesz 

Możesz przekazać nam informacje o sobie, wypełniając formularze na stronie https://www.m3cargo.com (nasza strona internetowa) lub przesyłając nam swoje zgłoszenie/zamówienie lub kontaktując się z nami telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które podajesz podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony internetowej, subskrybowania naszych Usług, składania zamówienia na naszej stronie internetowej lub w inny sposób, innych czynności normalnie wykonywanych na stronie internetowej oraz kiedy zgłaszasz problem z naszą stroną internetową. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować:

dane klienta: imię i nazwisko (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej), NIP, adres i numer telefonu, dane finansowe i dane karty kredytowej,

dane związane z odbiorem: (imię i nazwisko osoby wydającej ładunek, numer telefonu, adres odbioru),

dane związane z dostawą: (imię i nazwisko osoby, do której ładunek zostanie dostarczony, numer telefonu i adres dostawy),

informacje związane z potwierdzeniem: (adres e-mail, numer telefonu),

informacje, które przekazujesz za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia, w których możesz przekazać informacje o problemie z dostawą. Niezależnie od tego, czy komunikujesz się bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli, czy w inny sposób kontaktujesz się z naszym zespołem wsparcia, przekazujesz nam dane kontaktowe, krótki opis problemu oraz wszelkie inne dokumenty, zdjęcia ekranu lub informacje, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu, w tym typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, adres IP, adresy URL stron nawigacji, identyfikatory urządzeń i dane o awariach.

1.2 Informacje, które gromadzimy automatycznie, gdy korzystasz z naszych usług

Gromadzimy informacje o Tobie, gdy korzystasz z usług M3Cargo, w tym podczas przeglądania naszych stron internetowych.

∙ Korzystanie ze strony internetowej: Śledzimy pewne informacje o Tobie, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i wchodzisz z nią w interakcję. Te informacje obejmują funkcje, z których korzystasz; wybrane Usługi, preferowane metody płatności, często używane adresy, linki, na które klikasz.

∙ Pliki Cookies i inne technologie: używamy ich, aby zapewnić funkcjonalność i rozpoznać Cię, gdy próbujesz skorzystać z naszych usług. „ Cookies” to małe pliki, które pozwalają nam przechowywać informacje związane z Twoim urządzeniem, a dokładniej z Tobą, użytkownikiem, kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych. Pliki cookies pomagają nam określić, jak często odwiedzane są nasze strony internetowe i jaka jest liczba użytkowników. Pomagają nam też dostosowywać nasze oferty tak, aby były dla Ciebie tak wygodne i skuteczne, jak to tylko możliwe.

Na podstawie art. 6 (1) f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), używamy „cookies sesyjnych” w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnienia wygodnej i płynnej obsługi. Te pliki cookies są przechowywane tylko na czas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Ponadto używamy „cookies trwałych” do przechowywania informacji o użytkownikach, którzy ponownie odwiedzają jedną z naszych stron internetowych. Celem korzystania z plików cookies jest zaoferowanie Ci optymalnego przewodnika użytkownika, a także „rozpoznanie” Ciebie i tym samym przedstawienie (w miarę możliwości) różnorodnych stron internetowych i nowych treści przy ponownym użyciu.

Z reguły nie tworzymy indywidualnego profilu Twojej aktywności online. Zawartość trwałego pliku cookies jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP itp. nie są przechowywane na większości naszych stron internetowych.

1.3 Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z innych świadczonych przez nas Usług lub z rejestrów publicznych. Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład przewoźnikami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, usług płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie.

2. Okres trwałości

Naszym celem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie. Gdy w niniejszym oświadczeniu nie określono konkretnych okresów przechowywania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane i, jeśli to konieczne, tak długo, jak wymaga tego prawo.

Gdy przetwarzanie danych osobowych nie będzie już konieczne do celów, w których zostały zebrane, usuniemy takie dane osobowe.

3. Cele przetwarzania

3.1 Informacje o kliencie, które nam przekazujesz 

Będziemy wykorzystywać te informacje w celu:

∙ wypełniania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami oraz dostarczania Ci informacji, produktów i usług, których od nas żądasz, w tym przetwarzania transakcji z Tobą, przesyłania Ci informacji o transakcjach, autentyfikacji podczas logowania do stron internetowych, zapewnianie obsługi klienta oraz zarządzanie i obsługa naszych usług;

∙ dostarczanie Ci informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych, które już kupiłeś(-aś) lub zamówiłeś(-aś), jeśli wyraziłeś(-ał) wyraźną zgodę na otrzymywanie takich wiadomości i nie wycofałeś(-aś) jej;

∙ przekazywania Ci informacji o towarach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyraziłeś(-aś) wyraźną zgodę na otrzymywanie takich wiadomości i nie zrezegnowałeś(-aś) z nich;

∙ powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach;

∙ zapewnienia, że zawartość naszej strony jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;

∙ prowadzenia badań na rzecz rozwoju: dowiadujemy się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług oraz informacji zwrotnych przekazywanych nam bezpośrednio w celu rozwiązywania problemów i identyfikowania trendów, użytkowania, wzorców działań oraz obszarów integracji i ulepszania naszych usług;

∙ ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i praw, gdy jest to wymagane w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością z przepisami, funkcjami regulacyjnymi i audytowymi oraz ujawnieniami w związku z przejęciem, fuzją lub sprzedażą firmy.

Podstawą prawną przetwarzania ww. kategorii danych jest art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych y (RODO).

3.2 Informacje, które przekazujesz nam w związku z odbiorem, dostawą i potwierdzeniem

Będziemy wykorzystywać te informacje w celu:

∙ wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami;

∙ dostarczanie informacji, produktów i usług, których od nas żądasz. 

3.3 Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam przekazujesz. Możemy wykorzystywać te informacje i połączone informacje do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych informacji).

4. Ujawnienie twoich informacji

W zależności od charakteru i zakresu naszego zadania lub żądanych od nas Usług, możemy udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub udostępnienie zostanie uznane za zasadnie konieczne lub pożądane do osiągnięcia celów wymienionych powyżej lub w określonych przypadkach zgodnych z prawem, na prośbę naszych klientów, zainteresowanych osób, których dane dotyczą. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

∙ upoważnionemu personelu M3 Cargo, który potrzebuje dostępu do informacji w celu wykonania umowy, którą zawieramy z Tobą;

∙ spółkom należącym do grupy M3 Cargo w celu obsługi i ulepszania produktów i usług;

∙ wybranym stronom trzecim, w tym przewoźnikom i innym partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania dowolnej umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą, w tym: przewoźnikom, dostawcom usług hostingowych i aplikacji, hostingu, obsługi, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, systemów płatności, firmom księgowym, dostawcom systemów telefonicznych, dostawcom systemów analitycznych itp.

Wybierając strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane, M3Cargo podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić im odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

∙ W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sfinalizowania transakcji.

∙ Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu przestrzegania lub zastosowania naszych zasad i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa M3Cargo, naszych klientów lub innych osób. W tym wymiana informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

M3Cargo pragnie podkreślić, że poważnie traktuje swoje obowiązki wobec klientów, partnerów i personelu; w związku z tym nie udostępnia nikomu danych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do przestrzegania przepisów prawa lub ważnego i wiążącego zarządzenia organu państwowego lub regulacyjnego albo do wypełnienia zobowiązania umownego, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie (na przykład w przypadkach wymienionych powyżej). W takich przypadkach rząd lub organy regulacyjne muszą postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi w celu uzyskania ważnych i wiążących zamówień, a takie zamówienia są weryfikowane przez firmę M3Cargo, która może sprzeciwić się zamówieniom, które są zbyt ogólne lub w inny sposób nieodpowiednie.

O ile nie jest to zabronione lub jeśli istnieją wyraźne oznaki nielegalnego zachowania w związku z korzystaniem z produktów lub usług M3Cargo, M3Cargo powiadamia swoich klientów przed ujawnieniem danych kontaktowych klienta, aby mogli wyjaśnić i przygotować obronę przed ujawnieniem.

M3Cargo podejmuje wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Na przykład Twoje dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, do którego nie można uzyskać dostępu publicznego. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) podczas transmisji. Oznacza to, że komunikacja między Twoim komputerem a serwerami M3Cargo odbywa się za pomocą zatwierdzonej procedury szyfrowania, jeśli Twoja przeglądarka obsługuje SSL. Jeśli chcesz skontaktować się z M3Cargo za pośrednictwem poczty elektronicznej, pragniemy zaznaczyć, że nie można zagwarantować poufności przesyłanych informacji. Treść wiadomości e-mail może być odczytywana przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy przesyłanie nam poufnych informacji wyłącznie pocztą.

5. Podstawa prawna

Aby przetwarzanie było zgodne z prawem, administrator musi zawsze opierać przetwarzanie danych osobowych na jednej z podstaw prawnych wymienionych w RODO. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego odpowiednią podstawę prawną.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, gdy:

1. została wyrażona przez Ciebie zgoda;

2. jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy;

3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;

4. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że nasze interesy są nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności. Na przykład:

o w celu ustanowienia, wykonywania i obrony naszych praw w przypadku postępowania sądowego;

o utrzymywania i aktualizowania naszej listy kontaktów;

o w celu przetwarzania wiadomości otrzymanych od Ciebie, kontaktów telefonicznych lub e-mailowych oraz odpowiadania na Twoje zapytania;

o zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz

stabilności.

6. Twoje prawa i środki ochrony prawnej 

6.1 Prawo dostępu

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to uzyskać dostęp do danych osobowych i odpowiednich informacji w tym zakresie.

6.2 Prawo do sprostowania

Masz prawo żądania od nas bez zbędnej zwłoki poprawy nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie, i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

6.3 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych okolicznościach określonych w RODO.

6.4 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

Masz prawo do bycia zapomnianym, jeśli pierwotne cele nie są już istotne i nie mamy podstawy prawnej, aby odmówić Ci usunięcia Twoich danych.

6.5 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, możesz żądać ograniczenia takiego przetwarzania. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli uważasz, że przetwarzamy nieprawidłowe dane lub dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

6.6 Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych na rzecz innego podmiotu.

6.7 Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie Twojej zgody.

6.8 Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

Masz prawo zrezygnować ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym konsekwencji prawnych dla Ciebie lub w inny sposób wpływających na Twoje prawa i uzasadnione interesy. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją podjętą automatycznie, możesz skontaktować się z nami na powyższe dane kontaktowe i poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji.

6.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju. Sugerujemy jednak skontaktowanie się z nami przed złożeniem skargi do właściwego organu.

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać pisemny wniosek na adres support@m3.ua.

7. Zawiadomienie o naruszeniu

O naruszeniu ochrony danych osobowych powiadomimy Krajową Komisję Ochrony Danych bez zbędnej zwłoki i nie później niż 72 godziny po wykryciu naruszenia.

Zgodnie z przepisami RODO klienci i osoby kontaktowe zostaną powiadomieni osobiście o naruszeniu danych osobowych bez zbędnej zwłoki tylko wtedy, gdy naruszenie danych osobowych skutkowałoby dużym ryzykiem naruszenia ich praw i wolności.

8. Zmiany w naszej polityce prywatności 

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w naszej Polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie i, jeśli to konieczne, powiadomione o tym pocztą elektroniczną.

Zachęcamy do regularnego przeglądania tej strony, aby być na bieżąco o swoich prawa i sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka została ostatnio sprawdzona i zaktualizowana 08 grudnia 2022 r.

9. Kontakt

Pytania, komentarze, skargi i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować na adres support@m3.ua.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 8 grudnia 2022 r.